A Bodytalk mint tudatosság-alapú gyógyászati rendszer

A Bodytalk rendszer, egy tudatosság-alapú gyógyászati rendszer. Mit is jelent ez? A tudat, tudatosság kérdéskörét eddig a filozófia tárgykörébe sorolták legtöbbször. Napjainkban azonban a kvantumfizika egyre jobban rávilágít a tudat kulcsfontosságára. Az a valószínűségi hullám omlik össze, amire a tudat fénye rávetül.

BodyTalk tudati technológia

              A kísérletek igazolják, hogy az anyag legkisebb részecskéi is tovább bonthatók, ott viszont csak energiákat, valószínűségi hullámokat találunk, utalva arra, hogy az anyagrészecskék gondolati formák. A részecske csupán egy gondolat!Ha ezt a felismerést rávetítjük a test-elme együttesére, akkor láthatjuk hogy a testnek nincsenek anyagi összetevői a legelemibb szinten. A test-elme tulajdonképpen egy összefüggő gondolati-háló.

              Ugyanehhez  az elmélethez kapcsolódik egy másik tétel, ami kimondja hogy az univerzumban minden elektron kötődik minden másik elektronhoz és minden pillanatban tudja hogy az összes többi mit csinál.  Vagyis az univerzumban lezajló bármely két esemény, összefüggésben van, kapcsolatban van egymással. Erre mondják hogy minden egy. Amikor valahol valami megváltozik, akkor a valóságot képező összes többi elem is változik. Ez az elmélet az ami megmagyarázza hogyan működik a távgyógyítás. Amikor a terapeuta változást érzékel az ügyféllel kapcsolatosan, akkor azt a változást az ügyfél is érzi akkor is ha nincs fizikailag jelen a kezelésnél.

              A „minden egy” elméletét egyesek úgy magyarázzák, hogy az univerzumnak hologram természete van. Ez azt jelenti hogy egy aprócska részecske tartalmazza az egészet. Amikor egy részecske elmozdul, változik  úgy az egész hologram  megváltozik.

              A test-elmére is vonatkozik ez a holografikus elmélet. Az ember minden sejtje ugyanazt a DNS-t tartalmazza, vagyis függetlenül attól hogy az a bizonyos sejt milyen szervrendszer része, megvan benne az információ a teljes testről. Ami megkülönbözteti a májsejtet mondjuk a bőrsejttől az a géneknek köszönhető. Az epigenetika foglalkozik ezzel a jelenséggel. Erről is írok majd bővebben.

              A holografikus paradigma szerint a tested bármely aprócska része tudja hogy a tested összes többi része mit csinál és válaszol is az esetleges változásokra. Ráadásnak a test belső bölcsessége, tudata állandó kapcsolatban van az univerzális tudattal.

              Kvantumfizikai kísérletek igazolják, hogy pusztán csak a megfigyelés (a tudat) megváltoztatja  a kísérlet kimenetelét. Tehát tudatosságra van szükség ahhoz hogy a különböző valószínűségi hullámok formát öltsenek. Más szavakkal, a tudat hozza létre a valóságot.

               Amikor a Bodytalk terpeuta tudata megfigyeli a változásokat a páciens morfogenetikus mezejében, a változás végighullámzik a páciens egész test-elme rendszerében. Ezért mondjuk, hogy a Bodytalk egy tudatossági-technológia.

Olvass tovább a Bodytalkról itt, ha érdekel.

vagy látogasd meg a Youtube csatornámat. 

Scroll to Top